III spotkanie 14.04.2011

 

III spotkanie Forum "Dobre praktyki w gospodarce odpadami",
NFOŚiGW, 14 kwietnia 2011

 

dr Małgorzata Skucha

Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

               

dr inż. Agnieszka Ciechelska,

Uniwersytet  Ekonomiczny we Wrocławiu,

Wybrane relacje ekonomiczno-finansowe w gospodarce odpadami   komunalnymi (teoria i praktyka)

              

 

dr hab. inż. Krzysztof Berbeka,

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Problemy optymalizacji kosztów i korzyści różnorodnych wariantów gospodarki  odpadami

             

 

Jerzy Starypan,

Prezes Zarządu Beskid Sp. z o.o. 

Wprowadzanie opłaty ryczałtowej dla mieszkańców Żywca

            

 

 

 

powrót
do góry