Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Analizy, opracowania, opinie

Przewodnik dla gmin - segregacja odpadów


Ministerstwo Środowiska przygotowało Przewodnik dla gmin nt. komunikacji i edukacji odpadowej: Jak zaangażować mieszkańców w segregowanie odpadów?

Poradnik znajduje się na stronie: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_09/115b55a96afa7c937b5a3e90b6e2e3e1.pdf

Dodatkowo przydatne materiały dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach są dostępne w Bazie wiedzy: www.mos.gov.pl/komunalne

Informacje podajemy na prośbę Ministerstwa Środowiska, gdzie należy kierować pytania.

Wszelkie uwagi dotyczące poradnika prosimy kierować na adres: dis@mos.gov.pl

Zapytania dotyczące interpretacji przepisów prawnych znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz prowadzonych prac legislacyjnych związanych z aktami wykonawczymi do ustawy można przesyłać na adres: komunalne@mos.gov.pl


 

Ukazał się podręcznik dla gmin pt. "Gospodarowanie odpadami komunalnymi" - redakcja naukowa Jedrzej Klatka, Michał Kuźniak.
Podręcznik został wydany w roku 2012 przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.


Ukazała się publikacja pt. "Sprawdzone metody gospodarowania odpadami komunalnymi" wydana przez Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych SILESIA.
Jest to zbiór informacji i założenia dla zrównoważonej gospodarki odpadami komunalnymi wraz z odpowiednimi instalacjami i technologiami.
Projekt współfinansowany jest przez Federalną Agencję Środowiska w Dessau i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wersja elektroniczna podręcznika dostępna jest na stronie: http://www.ekotechnologie.org (otworzy się nowe okno)


styczeń 2011

Opracowanie MŚ  "Nowa regulacja rynku odpadów komunalnych - skuteczność i efektywność"