Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

O Forum

Forum "Dobre praktyki w gospodarce odpadami" jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mającą na celu stworzenie platformy wymiany myśli, poglądów i doświadczeń kluczowych podmiotów na rynku gospodarki odpadami, w kontekście zbliżających się zmian systemowych - rozpoczęcia prac nad projektem nowej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i w efekcie przejęcia zarządzania odpadami przez gminy.

W spotkaniach Forum odbywających się od końca stycznia 2011 r. w siedzibie NFOŚiGW, biorą udział głównie przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów, izb gospodarczych, organizacji pozarządowych, uczelni, mediów jak również przedsiębiorstw z branży odpadowej. Przedsięwzięcie to wzorowane jest na podobnym Forum "Energia - Efekt -Środowisko" - które z dużym powodzeniem funkcjonuje pod egidą NFOŚiGW od 2010 roku.

Spotkania Forum, zaplanowane w odstępach 1-2 miesięcznych, będą poświęcone kolejnym wyzwaniom gospodarki odpadami.
Celem spotkań jest wymiana doświadczeń, identyfikacja barier oraz wskazywanie dobrych, praktycznych rozwiązań.

Poruszone będą problemy m.in.:

  • gospodarki odpadami w gminach, w których referendum zadecydowało, że odpady komunalne są jej własnością;
  • wskaźników ekonomiczno-finansowych
  • partnerstwa publiczno-prywatnego w gospodarce odpadami;
  • stosowania prawa zamówień publicznych i pomocy publicznej w gospodarce odpadami;
  • innowacyjnych i energoefektywnościowych rozwiązań w technologiach utylizacji odpadów i otrzymywania z nich paliw i energii

 

Szanowni Państwo,

wkrótce przed samorządami stanie wyzwanie przejęcia obowiązków
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Forum „Dobre praktyki
w gospodarce odpadami” jest narzędziem, które ułatwi gminom sprawne wdrożenie nowego systemu i działanie na rzecz czystej Polski. Poprzez wymianę doświadczeń podczas spotkań, na forum dyskusyjnym czy poprzez dystrybucję materiałów za pomocą niniejszej strony internetowej mamy szansę wspólnie wypracować optymalne sposoby wdrożenia nowych rozwiązań prawnych i uporania się z problemem odpadów w naszym kraju.

Liczę na to, że ta wspólna inicjatywa MŚ, NFOŚiGW oraz samorządów pomoże w stworzeniu skutecznego systemu, który będzie wygodny dla mieszkańców i opłacalny dla przedsiębiorców, przede wszystkim zaś służący ochronie środowiska. 


Andrzej Kraszewski
Minister Środowiska

 

Osoby pragnące wziąć udział w kolejnych spotkaniach Forum, powinny zgłosić chęć uczestnictwa na adres forum@odpady-dobre-praktyki.pl

.