Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Nowa ustawa UCziP

 

Informacje na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 1 lipca 2011r. oraz o obowiązujących, jak i projektowanych aktach prawnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi znajdą państwo na stronie Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl/komunalne

 

 

 

Autor: DK