Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zapraszamy do dyskusji

Logowanie
Autor Wiadomość
wzj
Liczba wiadomości: 1
data dodania: 2011-08-30 22:25:40
Nowością reformy systemu oświaty z 1999 r. są ścieżki edukacyjne, w zakres których wchodzą treści z różnych dziedzin wiedzy. Na wielu przedmiotach można rozpatrywać dane zagadnienie z różnych punktów widzenia. Przykładem jest ekologia, która pozwala całościowo postrzegać problemy współczesnego świata, tj. zagrożenia dla środowiska płynące z rozwoju przemysłu, wprowadzanie nowych niesprawdzonych technologii, nadmiernego eksploatowa-nia zasobów naturalnych, konsumpcyjnego trybu życia itd. Tworzenie świadomości ekolo-gicznej spoczywa głównie na szkołach. Za jej realizację są odpowiedzialni nauczyciele po-szczególnych przedmiotów, którzy powinni włączyć do własnego przedmiotu odpowiednie treści. Dokumentem, wytyczającym ogólny kierunek działań edukacyjnych i zarysowującym wyraźnie ich ramy, jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej o „Podstawie progra-mowej kształcenia ogólnego” (Dz.U. nr 14 z dnia 23 lutego 1999 r.). W zakresie edukacji ekologicznej zawiera on następujące cele, zadania, treści oraz oczekiwane osiągnięcia uczniów. Nowością reformy systemu oświaty z 1999 r. są ścieżki edukacyjne, w zakres któ-rych wchodzą treści z różnych dziedzin wiedzy. Na wielu przedmiotach można rozpatrywać dane zagadnienie z różnych punktów widzenia. Przykładem jest ekologia, która pozwala całościowo postrzegać problemy współczesnego świata, tj. zagrożenia dla środowiska płynące z rozwoju przemysłu, wprowadzanie nowych niesprawdzonych technologii, nadmiernego eksploatowania zasobów naturalnych, konsumpcyjnego trybu życia itd. Tworzenie świado-mości ekologicznej spoczywa głównie na szkołach. Za jej realizację są odpowiedzialni na-uczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy powinni włączyć do własnego przedmiotu odpowiednie treści. Dokumentem, wytyczającym ogólny kierunek działań edukacyjnych i zarysowującym wyraźnie ich ramy, jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej o „Pod-stawie programowej kształcenia ogólnego” (Dz.U. nr 14 z dnia 23 lutego 1999 r.). W zakresie edukacji ekologicznej zawiera on następujące cele, zadania, treści oraz oczekiwane osią-gnięcia uczniów: - dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie; - dostrzeganie wrażliwości na problemy środowiska; - ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka; - ukazanie mechanizmów i skutków niepożąda-nych zmian; - wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabaw i pracy na stan środowiska naturalnego; - style życia i ich związek z wyczerpywaniem się za-sobów naturalnych. Przykłady miejsc (w najbliższym otoczeniu), w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym. Prowadzenie obserwacji w najbliższej okolicy. Dostrzeganie, opisywanie i wyjaśnianie związków między naturalnymi składnikami środowiska, człowiekiem i jego działalnością. Podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu. Realizacja ww. treści powinna wpłynąć na wzrost świadomości ekologicznej młodych ludzi, a to z kolei stać się siłą napę-dową do zmian w ich codziennym życiu. Silny wpływ na świadomość ekologiczną ma edukacja ekologiczna w terenie, gdzie wprost widać wpływ zanieczyszczenia środowiska na ekosystemy leśne. Zderzenie piękna przyrody i degradacji środowiska pozostawia trwały ślad w psychice oraz wywołuje refleksje nt. życia w zgodzie z naturą. Opracowane materiały pomocnicze, takie jak: zeszyty ćwiczeń (Wiosna w lesie, Lato w lesie, Jesień w lesie, Zima w lesie i ekosystem lasu), karty pracy (Porosty, Poznajemy drzewa, Poznajemy krzewy, Pozna-jemy runo, Szkodniki lasu, Poznajemy zioła, Mrówki, Fitoindykatory wód) i książki (Ekologia w pytaniach i odpowiedziach, Słownik ekologiczny) można wykorzystać w realizacji ścieżek ekologicznych na lekcjach różnych przedmiotów w terenie.

w-tempus.pl
Liczba wiadomości: 1
data dodania: 2011-12-28 11:45:27
Edukacja ekologiczna powinna w dużej mierze odbywać się w terenie. Jakkolwiek dużo jest scenariuszy zajęć w tym temacie, często las czy łąka jest z dala od szkoły. Dlatego watro jest tak zagospodarować teren przy szkole, aby można było zajęcia przyrodnicze przeprowadzać bezpośrednio na podwórku szkoły.

Na tronie http://forum.przyroda.org/topics4/dobre-praktyki-vt1338 2.htm przedstawione zostały pomysły działań przyjaznych przyrodzie, które w większości przypadków można wprowadzić w bezpośrednim otoczeniu szkoły.
Szczególnie warte rozważenia jest utworzenie przyszkolnej ścieżki przyrodniczej, złożonej z różnych gatunków roślin.

Pozdrawiam

Krzysztof Jurczak
Liczba wiadomości: 1
data dodania: 2012-06-27 14:12:08
Edukacja ekologiczna powinna w dużej mierze odbywać się w terenie. Jakkolwiek dużo jest scenariuszy zajęć w tym temacie, często las czy łąka jest z dala od szkoły. Dlatego watro jest tak zagospodarować teren przy szkole, aby można było zajęcia przyrodnicze przeprowadzać bezpośrednio na podwórku szkoły.

Na tronie http://forum.przyroda.org/topics4/dobre-praktyki-vt1338 2.htm przedstawione zostały pomysły działań przyjaznych przyrodzie, które w większości przypadków można wprowadzić w bezpośrednim otoczeniu szkoły.
Szczególnie warte rozważenia jest utworzenie przyszkolnej ścieżki przyrodniczej, złożonej z różnych gatunków roślin.

Pozdrawiam

Krzysztof JurczakZgadzam się w 100%  ponieważ szkoła przy której mieszkam a do której uczęszczałem nie ma nic co by mogło przypominać jaki kolwiek środowisko po za murami płotem ulicą i samochodami a co jak co mają teren na którym można by było coś fajnego stworzyć jakis ogródek dla uczniów i nie to że brak jest funduszy bo jakoś pokoje dla nauczycieli, palarnia oraz gabinet dyrektora są co jakiś czas odnawiane, ostatnio dodałem fajny projekt ogrodu do mojej strony złożyłem propozycje zrobienia zbudowania takiego ogrodu dyrektorowi i czekam na odpowiedz

Pozdrawiam
Paweł
gotowe-projekty-domow.pl
http://gotowe-projekty-domow.pl/
Skąd: london
Liczba wiadomości: 1
data dodania: 2012-07-12 20:55:00
Wy macie szanse zeby nie dopuscic do wielkiego skazenia zeby naciskac na politykow nawet tylko wokolo Was zeby dbali o dobre prawo w ochronie srodowiska. W UK, miedzy 1965 a 1972, korporacja taka jak Monsanto wyrzucala tony odpadow obok Cardiff i ze nie bylo prawa zeby to zatrzymac po 30 latach ludzie cierpia przez ta dzialalnosc.
Edytowany 1 razy (Ostatnio: 2012-07-12 21:14:17).
Liczba wiadomości: 2
data dodania: 2012-09-11 18:49:54
Edukacja ekologiczna... gdzienigdzie się udaje np. w ramach projektu Stowarzyszenia Serfenta "Połącz się z Naturą" - http://serfenta.free.ngo.pl/?-b-polacz-sie-z-natura!-b-,67  Głównym działaniem projektu były warsztaty dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich w Cieszynie, Trzyńcu, Jabłonkowie i Czeskim Cieszynie. Tematyka 4 spotkań dotyczyła edukacji globalnej:

1. "Sieć" - rozwój cywilizacyjny, a konsekwencje dla przyrody, prawa człowieka
2. "Szybko, dużo, tanio?" - zasada reduce, reuse, recycle (3R), odpowiedzialna konsumpcja, fair trade
3. "Czy wiesz co jesz?" - zdrowa żywność , GMO, bioróżnorodność
4. "Do dzieła!" - nadmierna eksploatacja planety, a zmiany klimatyczne, oszczędność zasobów

Nic tylko brać przykład.
------------------------------
wzory biznes planów
http://planujbiznes.pl - jak wykonać biznes plan
260973615.jpg
Skąd: ZielonyPunkt.co
Liczba wiadomości: 3
data dodania: 2013-01-08 14:58:20
Edukacja ekologiczna powinna być prowadzona kompleksowo i mieć na uwadze długofalowe oddziaływanie. Kształtowanie świadomości to ciągła praca. Realizując wiele projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, zarówno z zakresu gospodarowania odpadami, selektywnej zbiórki odpadów, ale także kwestii związanych związanych z odnawialnymi źródłami energii, dostrzegam wiele pozytywnych zmian w postawach mieszkańców gmin, bez względu na miejsce zamieszkania. Właściwie skonstruowany przekaz i forma jego "podania", to połowa sukcesu.
Skąd: Gdańsk
Liczba wiadomości: 3
data dodania: 2013-06-18 19:20:00
Edukacja ekologiczna już w przedszlou to powinna być podstawa. Musimy kształtować u dzieci poczucie odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. Gdy człowiek już jako dziecko pozna problematykę gospodarki odpadami oraz jej znaczenie dla ekosystemu, to wówczas kształtuje się zupełnie inny stosunek do środowiska.

forum kredytowe
Edytowany 1 razy (Ostatnio: 2013-07-31 16:53:26).
Myśl globalnie działaj lokalnie...
Liczba wiadomości: 3
data dodania: 2013-07-14 21:49:10
 W przedszkolu to moze jeszcze nie, ale już od pierwszej klasy szkoły podstawowej powienno się edukować dzieci :) W przedszkolu to jeszcze nie do końca mają pojęcie o co chodzi, ale jakieś podstawy powinny dostać.
Liczba wiadomości: 4
data dodania: 2013-07-15 09:33:34
 No to Panie Radosławie, powinni czy nie powinni uczyć już w przedszkolu? Moim zdaniem, od małego trzeba małemu wpajać pewne pojecia, tak zeby w przedszkolu juz miał pewne podstawy, mógł na ten temat dyskutować i chcieć dowiedzieć się więcej.
Skąd: Warszawa
Liczba wiadomości: 1
data dodania: 2013-09-25 15:17:57
Witajcie. Planuję w przyszłym roku wybór kierunku Ekobiznes bądź Ekonomia spec. Ekobinzes na Uniwereytecie Łódzkim. Pytanie jednak , który z nich da mi lepsze przygotowanie zawodowe i większą szansę zatrudnienia na polskim rynku. Pozdrawiam 
________________________________
www.795-210-855.pl
Edytowany 1 razy (Ostatnio: 2013-09-25 15:19:18).
http://www.795-210-855.pl/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »  10
Odpowiedz