Kronika spotkań

Energia z odpadów

11-10-2012, 09:11
W dniu 27 września 2012 roku odbyliśmy wspólne XLVII spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko” oraz XI spotkanie Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami” . Dlaczego wspólne? Wszystko to...

Segregacja i recykling odpadów - europejskie doświadczenie i polskie perspektywy

02-05-2012, 09:55
Jak segregują Niemcy, a jak Szwedzi i Czesi? Które z ich doświadczeń warto byłoby wykorzystać w Polsce? W jaki sposób motywować mieszkańców do segregacji odpadów? Czy możemy pochwalić się już dobrymi...

Wojewódzkie plany gospodarki odpadami – rola i zadania samorządów

30-03-2012, 14:11
Jak prawidłowo opracować wojewódzki plan gospodarki odpadami, na jakie jego aspekty zwrócić uwagę i co zrobić aby uniknąć błędów przy jego tworzeniu – to tylko niektóre z zagadnień, o których...

Systemy opłat w gospodarce odpadami komunalnymi – propozycje

30-01-2012, 12:30
Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to również nowy system naliczania opłat w gospodarce odpadami komunalnymi. O jego zaletach, wadach, a także konsekwencjach i skutkach dla gmin...

Rozwiązania techniczne i organizacyjne w gospodarce odpadami komunalnymi

28-11-2011, 11:55
Tym razem (wyjątkowo) nie w Warszawie, lecz w Poznaniu – podczas targów POLEKO 2011 – odbyło się kolejne, już VII spotkanie Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”. Pomimo zmiany miejsca...

Zagospodarowanie osadów ściekowych

30-09-2011, 13:19
Po przerwie wakacyjnej, w dniu 29 września 2011 roku odbyło się VI spotkanie Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”, które tym razem zostało w całości poświęcone gospodarce osadami ściekowymi.

Segregacja i recykling odpadów

04-07-2011, 07:45
30 czerwca 2011 roku odbyło się kolejne, V spotkanie Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”, tym razem poświęcone systemom segregacji i recyklingu odpadów.

Edukacja w gospodarce odpadami

30-05-2011, 12:46
Już po raz czwarty przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw oraz izb gospodarczych, a także naukowcy, pracownicy Ministerstwa Środowiska i innych resortów oraz NFOŚiGW...

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe w gospodarce odpadami

18-04-2011, 12:40
Tematem przewodnim III spotkania Forum były "Wybrane wskaźniki (relacje) ekonomiczno – finansowe w gospodarce odpadami komunalnymi – teoria i praktyka"

Dobre praktyki w gospodarce odpadami

05-04-2011, 15:41
Nie trzeba czekać na wejście w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach by przekonać się jakie zmiany może ona przynieść samorządom i mieszkańcom.
  1  2  3    
powrót
do góry