Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Kronika spotkań

 • Energia z odpadów

  11-10-2012, 09:11
  W dniu 27 września 2012 roku odbyliśmy wspólne XLVII spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko” oraz XI spotkanie Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami” . Dlaczego wspólne? Wszystko to...
 • Segregacja i recykling odpadów - europejskie doświadczenie i polskie perspektywy

  02-05-2012, 09:55
  Jak segregują Niemcy, a jak Szwedzi i Czesi? Które z ich doświadczeń warto byłoby wykorzystać w Polsce? W jaki sposób motywować mieszkańców do segregacji odpadów? Czy możemy pochwalić się już dobrymi...
 • Wojewódzkie plany gospodarki odpadami – rola i zadania samorządów

  30-03-2012, 14:11
  Jak prawidłowo opracować wojewódzki plan gospodarki odpadami, na jakie jego aspekty zwrócić uwagę i co zrobić aby uniknąć błędów przy jego tworzeniu – to tylko niektóre z zagadnień, o których...
 • Systemy opłat w gospodarce odpadami komunalnymi – propozycje

  30-01-2012, 12:30
  Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to również nowy system naliczania opłat w gospodarce odpadami komunalnymi. O jego zaletach, wadach, a także konsekwencjach i skutkach dla gmin...
 • Rozwiązania techniczne i organizacyjne w gospodarce odpadami komunalnymi

  28-11-2011, 11:55
  Tym razem (wyjątkowo) nie w Warszawie, lecz w Poznaniu – podczas targów POLEKO 2011 – odbyło się kolejne, już VII spotkanie Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”. Pomimo zmiany miejsca...
 • Zagospodarowanie osadów ściekowych

  30-09-2011, 13:19
  Po przerwie wakacyjnej, w dniu 29 września 2011 roku odbyło się VI spotkanie Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”, które tym razem zostało w całości poświęcone gospodarce osadami ściekowymi.
 • Segregacja i recykling odpadów

  04-07-2011, 07:45
  30 czerwca 2011 roku odbyło się kolejne, V spotkanie Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”, tym razem poświęcone systemom segregacji i recyklingu odpadów.
 • Edukacja w gospodarce odpadami

  30-05-2011, 12:46
  Już po raz czwarty przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw oraz izb gospodarczych, a także naukowcy, pracownicy Ministerstwa Środowiska i innych resortów oraz NFOŚiGW...
 • Wskaźniki ekonomiczno-finansowe w gospodarce odpadami

  18-04-2011, 12:40
  Tematem przewodnim III spotkania Forum były "Wybrane wskaźniki (relacje) ekonomiczno – finansowe w gospodarce odpadami komunalnymi – teoria i praktyka"
 • Dobre praktyki w gospodarce odpadami

  05-04-2011, 15:41
  Nie trzeba czekać na wejście w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach by przekonać się jakie zmiany może ona przynieść samorządom i mieszkańcom.