Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Kronika spotkań

Rewitalizacja terenów zdegradowanych dla poprawy jakości środowiska miejskiego

Autor: JR
04-12-2015, 14:12
21 spotkanie Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”
NFOŚiGW, 2 grudnia 2015 roku
Rewitalizacja terenów zdegradowanych dla poprawy jakości środowiska miejskiego
Prelegent Prezentacja

Edyta Majer, Tomasz Nałęcz, Wojciech Wołkowicz,
Dariusz Choromański, Jacek Kocyła,

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Geologiczno-środowiskowe uwarunkowania rewitalizacji terenów zdegradowanych

Jolanta Kamińska-Borak

Dyrektor Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie

Projekt „Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI”

Magdalena Bukowska, Marcin Gołębiowski

Dyrekcja Centrum Koordynacyjnego Projektów Środowiskowych


Dla ludzi dla przyrody – rekultywacja w Lasach Państwowych

+ Film "Dla ludzi, dla przyrody - rekultywacja w Lasach Państwowych"

Katarzyna Dzióba

Zastępca  Prezydenta Miasta Zabr

Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze

+ Film "Tak się zmienia Zabrze"

Konrad Miłoszewski

Departament Ochrony Ziemi, NFOŚiGW


Dofinansowanie projektów w ramach działania 2.5 POIiŚ 
Poprawa jakości środowiska miejskiego.