Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Kronika spotkań

Rewitalizacja terenów zdegradowanych dla poprawy jakości środowiska miejskiego

17-09-2015, 14:03
20 spotkanie Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”
NFOŚiGW, 15 września 2015 roku
Rewitalizacja terenów zdegradowanych dla poprawy jakości środowiska miejskiego
Prelegent Prezentacja

Tomasz Stuczyński

SGS Polska

Rekultywacja gruntów i przywracanie ich funkcji przyrodniczych jako podstawa rewitalizacji obszarów poprzemysłowych

Krzysztof Gasidło
Politechnika Śląska, Gliwice

Justyna Gorgoń
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Katowice

Działania rewitalizacyjne jako istotny czynnik poprawy jakości środowiska miejskiego

Jerzy Swatoń

NFOŚiGW

Główne działania NFOŚiGW w obszarze rewitalizacji terenów zdegradowanych