Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Kronika spotkań

Utylizacja pyłów i odpadów ze szczególnym uwzględnieniem pyłów ze spalania paliw kopalnych

01-08-2014, 09:36
Utylizacja pyłów i odpadów ze szczególnym uwzględnieniem pyłów ze spalania paliw kopalnych była tematem 67 spotkania Forum „Energia – Efekt – Środowisko” połączonego  z 18 spotkaniem Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”, które odbyło się w gmachu NFOŚiGW w dniu 23 maja 2014 roku.
 
Spotkanie zgromadziło ponad 70 osób z instytucji rządowych i pozarządowych, przedsiębiorstw, uczelni i instytutów naukowo – badawczych.

Wzięli w nim udział członkowie Zarządu NFOŚiGW: Barbara Koszułap i Krystian Szczepański oraz liczne grono pracowników Funduszu. 
W trakcie spotkania przedstawiono następujące prezentacje:
 
 • Wytwarzanie i zastosowania geopolimerów na bazie surowców odpadowych
  prof. dr hab. inż. Janusz Mikuła
  (Politechnika Krakowska)
 • Bezodpadowa energetyka węglowa
  dr inż. Tomasz Szczygielski
  (Politechnika Warszawska)
 • Kompozyty popiołowo - skalne do zastosowań w górnictwie węgla kamiennego
  prof. dr hab. inż. M. Jacek Łączny
  (Główny Instytut Górnictwa)
 • Projekt: „Grey2Green – Innowacyjne produkty dla gospodarki”
  Agata Wirth
  (Tauron Polska Energia S.A.)
 • Gospodarka ubocznymi produktami spalania w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
  Aneta Berezowska
  (Epore Spółka z o.o.)
 
Dyskusja (jej przebieg został dołączony w pliku wma) stała się płaszczyzną wymiany poglądów naukowców i praktyków nad zagadnieniami utylizacji odpadów przemysłowych

Przebieg spotkania został w całości zarejestrowany i jest zamieszczony na stronie.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i prezentacjami, zapisem dyskusji i materiałami zdjęciowymi.

Liczymy również  na Państwa głosy na e-Forum.

 

67 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”

NFOŚiGW, 23 maja 2014 roku

"Utylizacja pyłów i odpadów ze szczególnym uwzględnieniem pyłów ze spalania paliw kopalnych."

Prelegent Forum 

Janusz Mikuła
Politechnika Krakowska

   

Prelegent Forum 

Tomasz Szczygielski
Politechnika Warszawska
 

   

Prelegent Forum

 

M. Jacek Łączny
Główny Instytut Górnictwa

   

 

 

 

 

 

 

 

Agata Wirth
Tauron Polska Energia S.A.

   

Prelegent Forum   

Aneta Berezowska
Epore Spółka z o.o.

   

 

Pliki do pobrania

dyskusja.wma
dyskusja.wma - (16,44 MB) Dyskusja oraz podsumowanie 67 Forum