Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Kronika spotkań

Zagospodarowanie wysokokalorycznych frakcji odpadów komunalnych/paliw alternatywnych w ciepłowniach/elektrociepłowniach

06-08-2014, 16:02
W dniu 31 lipca 2014 roku w siedzibie NFOŚiGW z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Ostapiuka odbyło się 68 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko” połączone z 19 spotkaniem Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”.
Wspólna realizacja spotkania  forum była uzasadniona jej tematem, którym było: Zagospodarowanie wysokokalorycznych frakcji odpadów komunalnych/paliw alternatywnych w modernizowanych ciepłowniach/elektrociepłowniach.

W spotkaniu uczestniczyło 190 osób – przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Inspekcji Ochrony Środowiska (w tym czterech wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska), samorządów, przedsiębiorstw gospodarki odpadami i przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz izb gospodarczych je skupiających (Krajowa Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”, Ogólnopolska Izba Recyklingu, Polska Izba Ekologii oraz Polska Izba Gospodarki Odpadami).
Nie zabrakło przedstawicieli świata nauki (Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo – Hutnicza, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Mechaniki Precyzyjnej) i agencji poszanowania energii (KAPE, NAPE).
Wzięli w nim udział członkowie Zarządu NFOŚiGW: Barbara Koszułap, Jacek Gdański, Krystian Szczepański oraz liczne grono pracowników Funduszu.
 
Spotkanie otworzył Krystian Szczepański (Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW); w swojej wypowiedzi podkreśli wagę podejmowanej dziś problematyki i wyraził zadowolenie z tak licznej (mimo okresu wakacyjnego) obecności uczestników spotkania.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Ostapiuk zaprezentował aktualne zadania rozwiązywane przez resort w obszarze gospodarki odpadami. Przypominając hierarchię metod postępowania z odpadami (zapobieganie ich powstawaniu, przygotowywanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku np. odzysk energii, unieszkodliwianie, składowanie) zwrócił uwagę na konieczność koordynacji i kompleksowości działań. W tym kontekście zaakcentował wagę uaktualniania wojewódzkich planów gospodarki odpadami.

Uczestnicy spotkania wysłuchali i  mieli okazję wypowiedzieć się w temacie  ośmiu prezentacji. Wprowadzenie, które przedstawił Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla dr inż. Aleksander Sobolewski dotyczyło możliwości i uwarunkowania dla termicznego odzysku energii z RDF (odpady palne) i SRF (paliwa wtórne) w Polsce.
W pozostałych przedstawiono realizacje lub koncepcje realizacyjne w obszarze tematyki spotkania w Olsztynie, Wałbrzychu, Tychach, Radomiu oraz Grupie EDF.

Uczestnikom spotkania udostępniono również Memorandum Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie efektywnej gospodarki odpadami komunalnymi i konieczności wykorzystania energii z odpadów (w załączeniu); w tej materii wypowiedział się Krzysztof Kawczyński,  przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska KIG.
Bogusław Regulski, Wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, podkreślił (co widać i na tej Sali, i w trakcie przygotowań spotkania) duże zainteresowanie branży podejmowanymi problemami, w szczególności w kontekście uporządkowania prawnego.

W trakcie 4-ro godzinnego spotkania przedstawiono następujące prezentacje:
 
 • Możliwości i uwarunkowania dla termicznego odzysku energii z RDF (odpady palne) i SRF (paliwa wtórne) w Polsce
  Aleksander Sobolewski, Maria Bałazińska
  (Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze)
 • Ciepłownictwo wielopaliwowe (Multifuel) a zamknięcie łańcucha odpadowego
  Adam Palacz (Grupa EDF)
 • Budowa spalarni paliwa alternatywnego jako elementu modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepło miasta na przykładzie projektu w Olsztynie
  Konrad Nowak (MPEC Sp. o. o., Olsztyn)
 • Potencjalne możliwości wykorzystania paliw alternatywnych z odpadów komunalnych RDF – koncepcja budowy bloku kogeneracyjnego w PEC S.A. w Wałbrzychu  
  Piotr Kruczkowski (PEC S.A., Wałbrzych)
 • Małe instalacje termicznego przekształcania odpadów - Piece Oscylacyjne TIRU, skuteczna i wielokrotnie sprawdzona technologia - jako szansa dywersyfikacji źródeł energii w modernizowanych ciepłowniach/elektrociepłowniach
  Andrzej Bednarz (Grupa EDF –  TIRU)
  (prezentacja była ilustrowana filmem)
 • Budowa Międzygminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadóww Tychach
  Andrzej Roszkowski (MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o., Tychy)
  (prezentacja była ilustrowana filmem)
 • Aktualne problemy RIPOK - ów ze zbytem frakcji wysokoenergetycznej
  Marian Kozera ("RADKOM” Sp. z o.o., Radom)
 • Urządzenie do rozkładu termicznego odpadów organicznych WGW – 8EU
  Andrzej Wojciechowski (Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa)

 

W trakcie dyskusji (jej przebieg został dołączony w pliku wma ) Małgorzata Szymborska,  Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska  zapoznała uczestników spotkania z propozycjami unijnymi w zakresie nowelizacji „dyrektyw odpadowych”; zachęcała uczestników do wypowiedzi na ten temat poprzez stronę Ministerstwa.

Spotkanie podsumowała Barbara Koszułap  (Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW); podkreśliła, że prezentacje i wypowiedzi przekazały informacji o problemach, doświadczeniach i koncepcjach w obszarze gospodarki odpadami, w szczególności w zakresie ich energetycznego wykorzystania. Do tej problematyki będziemy jeszcze wracać.

Przebieg spotkania został w całości zarejestrowany i jest zamieszczony na stronie.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i prezentacjami, zapisem dyskusji i materiałami zdjęciowymi.
(Do materiałów spotkania dołączamy również informację o Międzynarodowej Konferencji „Od odpadów do energii”, która odbędzie się we wrześniu 2014 roku w Wiedniu) 

Liczymy również (tym bardziej, że czas na dyskusję był ograniczony) na Państwa głosy na e-Forum.
 

68 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”

NFOŚiGW, 31 lipca 2014 roku

"Zagospodarowanie wysokokalorycznych frakcji odpadów komunalnych/paliw alternatywnych w modernizowanych ciepłowniach/elektrociepłowniach."

Prelegent Forum

Aleksander Sobolewski
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze

   

Prelegent Forum

Adam Palacz
Grupa EDF

   

Prelegent Forum

 

Konrad Nowak
MPEC Sp. o. o., Olsztyn

   

Prelegent Forum

Piotr Kruczkowski
(PEC S.A., Wałbrzych)

   

Prelegent Forum

 

Andrzej Bednarz
Grupa EDF –  TIRU
(prezentacja była ilustrowana filmem, który zamieszczamy poniżej)

   

Prelegent Forum   

Andrzej Roszkowski
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o., Tychy
(prezentacja była ilustrowana filmem, który zamieszczamy poniżej)

   

Prelegent Forum

Marian Kozera
"RADKOM” Sp. z o.o., Radom

   


Prelegent Forum   

Andrzej Wojciechowski
Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa

   

 


 

Pliki do pobrania

dyskusja1.wma
dyskusja1.wma - (8,2 MB) Dyskusja oraz podsumowanie 68Forum
irrc programm newsletter.pdf
irrc programm newsletter.pdf - (1,43 MB) Waste-to-Energy IRRC Program
kig - odpady - memorandum - grudzien 2013.pdf
kig - odpady - memorandum - grudzien 2013.pdf - (700,57 KB) Memorandum Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie efektywnej gospodarki odpadami komunalnymi i konieczności wykorzystania energii z odpadów