Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Kronika spotkań

Metody unieszkodliwiania odpadów

Autor: JR

24 października 2013 r. po raz siedemnasty   w NFOŚiGW na Forum "Dobre Praktyki w Gospodarce Odpadami" spotkało się ok 70 przedstawicieli świata nauki, biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Tematem przewodnim, którego dotyczyły wszystkie prezentacje (6), były różne metody i technologie unieszkodliwiania odpadów.

Na spotkaniu obecna była pani Barbara Koszułap, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, która, witając gości Forum, podkreśliła że Narodowy Fundusz ma pełną świadomość, że trwa obecnie zażarta dyskusja dot. tego, w jakim zakresie gospodarowanie odpdami powinno byc prowadzone w oparciu o instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów a w jakim należy sięgać po technologie ich termicznego przekształcania. Sam Fundusz również zastanawia się jak dalece i na jakich zaasdach powinien oferować dofinansowanie instalacji opartych na technologiach obiecujących lecz o niewielu jeszcze wdrożeniach.

Następne spotkanie forum planowane jest już w nowym, 2014 roku - bliższe informacje zamieszczone zostaną niebawem na stronie internetowej.

Zapraszamy do przeczytania oraz wysłuchania prezentacji wszystkich prelegentów (w załączonych plikach).
Liczymy również na Państwa głosy na naszym internetowym forum dyskusyjnym.
 

XVII spotkanie Forum "Dobre praktyki w gospodarce odpadami"

NFOŚiGW, 24 października 2013 roku 


 
 

Barbara Koszułap

Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

 

  
 

Arkadiusz Miemietz
VACAT Energia

"Technologia ARROWBIO"

 

 

  Marek Cieplik
ECN

"MILENA - nowa generacja technologii zgazowania"

 

 

  Andrzej Bednarz
Exp – Peco Conseil (Grupa TIRU)

"Technologia pieca wibracyjnego"

 

  Marek Pronobis
Politechnika Śląska

"Haloizyt jako dodatek do termicznego przetwarzania odpadów"

 

  Maciej Tarasek
Metabud

"Urządzenie modułowe do termicznego przetwarzania osadów ściekowych"