Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Kronika spotkań

Zagadnienia finansowe i prawne nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

10-05-2013, 11:14

W dniu 17 kwietnia 2013 roku, 15 Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami" gościło na konferencji organizowanej przez Katedrę Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH w Warszawie.

 
 

 

Konferencja poświęcona była prawnym i ekonomicznym zagadnieniom nowelizacji Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
 
W debacie zabrali głos przedstawiciele nauki, praktyki, samorządów oraz Narodowego Funduszu. Zaprezentowano dorobek zarówno teoretyczny, obejmujący podstawy i funkcjonowanie mechanizmu ekonomicznego Ustawy, jak i możliwości skorzystania ze środków finansowych, oferowanych przez Fundusz, dla wspierania procesu wdrażania Ustawy.
 
Konferencję i Forum otworzyli ze strony SGH prodziekan Kolegium Zarządzania, dr Piotr Wachowiak oraz Kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego dr Zbigniew Grzymała.
Narodowy Fundusz reprezentował  dr Krystian Szczepański, podkreślając dorobek wielu edycji Forum ukierunkował ton debaty w stronę otwartej refleksji praktyczno-teoretycznej.
 
Po wystąpieniach wykładowców, w dyskusji przedstawiciele samorządu przedstawili swoje obawy związane z realizacją zapisów, ale także wyrażono nadzieję, na poprawę poziomu zagospodarowania odpadów w sferze ekologicznej i ekonomicznej.
 
W ramach wymiany poglądów przedstawiciele nauki zapowiedzieli pogłębienie refleksji teoretycznej w obszarze ekonomiki gospodarki komunalnej, w tym opracowanie podstaw nowego systemu taryf opłat. Podkreślono krytyczne znaczenie procesów recyklingu dla powodzenia znowelizowanej ustawy. Ciekawa dyskusja toczyła się o zakres i zasięg przetwarzania odpadów w drodze utylizacji termicznej.
 
Materiały z Forum i Konferencji ukażą się już wkrótce nakładem oficyny wydawniczej SGH w Warszawie.