Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Kronika spotkań

Doświadczenia wynikające z realizacji projektów gospodarki odpadami dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

06-05-2013, 12:18

W dniu 22 marca 2013 r. Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami” gościło w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie podczas II Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami w Polsce „SOSEXPO 2013”.
14 spotkanie naszego Forum poświęciliśmy doświadczeniom wynikającym z realizacji projektów gospodarki odpadami dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Naszym Prelegentom - Beneficjentom środków pochodzących z Funduszu Spójności w ramach perspektywy finansowej 2000-2006 - udało się przedstawić zagadnienia związane z wdrażaniem sfinansowanych projektów, zaś Pani Agnieszka Jaworska, Przedstawicielka I Ogólnopolskiego Kongresu Recyklingu, który odbył się w Warszawie w dniach 13-14.03.2013 r., podzieliła się refleksjami z przebiegu tego wydarzenia.

Wystąpienia zapoczątkowały dyskusję wokół tematyki kosztów zrealizowanych inwestycji i zapewnienia strumienia odpadów trafiających do wybudowanych instalacji. Podnoszono również kwestę finansowania gospodarki odpadami opakowaniowymi i odpowiedzialności przedsiębiorców wprowadzających produkty na rynek oraz zagadnienia dotyczące sprawozdawczości i kontroli funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Uwagę poświęcono też roli edukacji ekologicznej w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej materiałami.

Zachęcamy także do dyskusji na internetowym forum dyskusyjnym.

Pliki do pobrania

1.1.pdf
1.1.pdf - (7,51 MB) Gospodarka odpadami dla Doliny Redy i Chylonki
Dorota Wikieł-Sujkowska
Dyrektor ds. Inwestycji i Ochrony Środowiska
Eko Dolina Sp. z o.o.
2.1.pdf
2.1.pdf - (3,53 MB) Gospodarka odpadami komunalnymi w Krakowie
Henryk Kultys
Prezes Zarządu
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
3.1.pdf
3.1.pdf - (2,01 MB) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu
Piotr Rozwadowski
Prezes Zarządu
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
4.1.pdf
4.1.pdf - (1,99 MB) Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi
Piotr Szewczyk
Dyrektor
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
5.1.pdf
5.1.pdf - (1,87 MB) Realizacja budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu - napotkane problemy w trakcie realizacji i rzeczywistość 2013 roku
Marian Kozera
Prezes Zarządu
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, Sp. z o.o.
6.1.pdf
6.1.pdf - (227,22 KB) TUŻ PO… I OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE RECYKLINGU
Agnieszka Jaworska
Dyrektor Generalny
EKO-PAK
7.1.pdf
7.1.pdf - (331,04 KB) Doświadczenia wynikające z realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej
Wojciech Stawiany
Departament Strategii, Edukacji i Rozwoju
NFOŚiGW