Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Kronika spotkań

Nowe prawo odpadowe

Autor: WS JR
28-02-2013, 16:08

28 lutego 2013 r. odbyło się trzynaste już spotkanie Forum DPGO, w którym wzięło udział około 90 osób. Podstawę ożywionej dyskusji, stanowił dwugłos o ustawie o odpadach – ocena zmian, nowe szanse i obowiązki:

  • Prezentacja mecenas Marii Duczmal (Radcy Prawnego z Departamentu Gospodarki Odpadami MŚ) – „Nowa ustawa o odpadach – najważniejsze zmiany”
  • Prezentacja dr inż. Barbary Kozłowskiej (nauczyciela akademickiego na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej) – „Zmiany w prawie – nowa ustawa o odpadach”
     

Nowa ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2013 r., poz.21) stanowi wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Jest ona zgodna z 12 dyrektywami w tym obszarze a weszła w życie 23 stycznia tego roku.

Dwie prezentacje – dwa spojrzenia: prawnika i inżyniera – zapoczątkowały dyskusję, która skoncentrowała na konieczności aktualizacji (zmiany) dokumentów, a także wydaniem aktów wykonawczych w nawiązaniu do nowej ustawy o odpadach.
Uczestnicy wysłuchali też w tej materii wyjaśnień ministerstwa, które przedstawiła Radca Ministra dr Beata Kłopotek

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Prof. dr hab. inż. January Bień – Profesor Politechniki Częstochowskiej, b. Rektor tej Uczelni, b. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Senatu RP oraz dr inż. Krystian Szczepański  - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Zapraszamy do przeczytania oraz wysłuchania prezentacji obu prelegentek (w załączonych plikach).
Liczymy również na Państwa głosy na naszym internetowym forum dyskusyjnym.
 

XIII spotkanie Forum "Dobre praktyki w gospodarce odpadami"

NFOŚiGW, 28 lutego 2013 roku 


 
 

Krzystian Szczepański

Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

 

  
 

Maria DUCZMAL

Ministerswo Środowiska

  

 

  Barbara KOZŁOWSKA

Politechnika Łódzka