Kronika spotkań

Rewitalizacja terenów zdegradowanych dla poprawy jakości środowiska miejskiego

04-12-2015, 14:12
Materiały z 21. spotkania Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”, które miało miejsce 2 grudnia 2015 roku w siedzibie NFOŚiGW.

Rewitalizacja terenów zdegradowanych dla poprawy jakości środowiska miejskiego

17-09-2015, 14:03
Materiały z 20. spotkania Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”, które odbyło się 15.09.2015 roku w siedzibie NFOŚiGW.

Zagospodarowanie wysokokalorycznych frakcji odpadów komunalnych/paliw alternatywnych w ciepłowniach/elektrociepłowniach

06-08-2014, 16:02
W dniu 31 lipca 2014 roku w siedzibie NFOŚiGW z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Ostapiuka odbyło się 68 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko” połączone z 19...

Utylizacja pyłów i odpadów ze szczególnym uwzględnieniem pyłów ze spalania paliw kopalnych

01-08-2014, 09:36
Utylizacja pyłów i odpadów ze szczególnym uwzględnieniem pyłów ze spalania paliw kopalnych była tematem 67 spotkania Forum „Energia – Efekt – Środowisko” połączonego z 19 spotkaniem Forum „Dobre...

Metody unieszkodliwiania odpadów

Kiedy spalać, kiedy zgazowywać a kiedy przetwarzać mechanicznie? Jaki wybór mają wójtowie, starostowie i prezydenci miast planując instalacje do zagospodarowywania odpadów na terenie ich samorządów?

Spalarnie POIiŚ - od planów do realizacji

W dniu 25 lipca odbyło się w ramach 16 spotkania Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”

Zagadnienia finansowe i prawne nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

10-05-2013, 11:14
W dniu 17 kwietnia 2013 roku, 15 Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami" gościło na konferencji organizowanej przez Katedrę Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH w Warszawie.

Doświadczenia wynikające z realizacji projektów gospodarki odpadami dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

06-05-2013, 12:18
W dniu 22 marca 2013 r. Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami” gościło w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie podczas II Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami w Polsce „SOSEXPO 2013”.

Nowe prawo odpadowe

28-02-2013, 16:08
28 lutego 2013 r. odbyło się trzynaste już spotkanie Forum DPGO, w którym wzięło udział około 90 osób. Podstawę ożywionej dyskusji, stanowił dwugłos o ustawie o odpadach – ocena zmian, nowe szanse i...

Dobre praktyki z Norwegii

05-12-2012, 10:32
Już drugi raz w historii naszego Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami” gościliśmy na Międzynarodowych Targach Poznańskich POLEKO 2012.
1  2  3    
powrót
do góry